Actievoorwaarden goede doelenactie 2018

 • Je kunt jouw goede doel tot en met vrijdag 21 december aanmelden via https://woobox.com/fpw2ed
 • Je kunt per persoon slechts één goed doel opgeven.
 • Er kunnen alleen goede doelen in Nederland genomineerd worden.
 • Prins selecteert drie goede doelen die het meest genomineerd zijn en die op basis van het aantal katten en/of honden in de opvang in aanmerking komen voor de voeding. Deze opvangen krijgen ieder maar liefst 250 kilo Prins-voedingen.
 • De winnaars worden bekendgemaakt via de website en social mediakanalen van Prins Petfoods.
 • Prins behoudt zich het recht voor om bij het vermoeden van fraude, zoals het aanmelden van goede doelen met fictieve mailadressen of het niet compleet invullen van alle gevraagde gegevens, maatregelen te nemen.
 • Er geldt voor de te winnen prijs geen vervangingswaarde, de voeding is niet inwisselbaar voor geld.
 • Over de uitslag van deze actie kan niet gecorrespondeerd worden.
 • Prins Petfoods is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- en zetfouten.
 • Prins Petfoods behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan via www.prinspetfoods.nl.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Prins Petfoods.
 • In het geval van een opmerking, vraag of klacht kun je contact opnemen met de Prins via acties@prinspetfoods.nl of 0318 524 245