Vormen katten een bedreiging voor vogels en andere kleine dieren in Nederland? We laten katten graag de buitenwereld ontdekken, maar eenmaal buiten kunnen ze veranderen in echte jagers! Hoe gevaarlijk zijn katten voor vogels? En hoe kan je dit voorkomen?

Kat versus vogel

Het is bij vele al bekend dat katten en vogels vaak geen goede combinatie zijn. Maar minder mensen weten dat er jaarlijks zo’n 18 miljoen vogels slachtoffer worden van onze huiskatten en verwilderde katten. Onze huiskat vangt vaak vogels om mee te spelen, want honger hebben ze natuurlijk niet. Vooral in dichtbevolkte dorpen en steden vormen loslopende katten een bedreiging voor tuinvogels.

Geen zorgen

Het lijkt niet dat het jagen van onze katten ervoor zorgt dat de populatie van de meeste vogelsoorten achteruit gaat. Het is zelfs vrij normaal dat een groot deel van de jonge vogels niet groot worden. 

Wat is dan het probleem?

Een aantal vogelsoorten zijn wel erg gevoelig voor predatie en de lokale predatie door katten kan hier een probleem vormen. Predatie is het vangen, doden en opeten van een prooidier door een roofdier. Loslopende katten vormen vooral een bedreiging voor vogels in beschermde gebieden. Grondbroeders bijvoorbeeld, worden steeds meer bedreigd door het verdwijnen van hun geschikte leefgebied en zijn hierdoor ook erg gevoelig voor predatie. Het vangen van de vogels door onze huiskat heeft dus wel een invloed op vogelsoorten in bepaalde gebieden.

Toch zijn katten gelukkig niet de grootste bedreiging voor de instandhouding van de vogelsoorten

Tips om vogels veilig te houden

  1. Houd je kat tijdelijk binnen tijdens het uitvliegen van jonge vogels.
  2. Wil je toch je kat de buitenwereld laten verkennen? Laat ze dan tijdelijk, totdat de jonge vogels zijn uitgevlogen, in een afgeschermde tuin naar buiten.
  3. Houd je kat buiten bezig. Neem iedere dag iets nieuws mee naar buiten om te ontdekken, denk aan kastanjes, een paar veertjes of een aantal nieuwe speeltjes.
  4. Verstop sterk ruikend kattensnoep in lege keukenrollen door je tuin. Zo kan je kat speuren en jagen!
  5. Stimuleer je kat met denkspellen, zoals hengelen of verstoppertje
  6. Houd vogels veilig. Strooi geen vogelvoer op de grond, maar hang voerbollen op een hoogte van  minstens twee meter, zo kan je kat er niet bij.
  7. Heb je een nest in je tuin? Plaats een hoge kraag van gaas om de nestplaats heen, dit voorkomt dat de kat bij een nest kan komen.
  8. Hang nestkasten buiten het bereik van je kat, op een hoogte van minstens twee meter.

Marjolein van het CareTeam

Meer weten over voeding? Het CareTeam helpt je graag met gratis advies!