Algemene voorwaarden
Prins Clubkaart

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Clubkaart’ spaaractie van Prins Petfoods, Accustraat 11, Veenendaal (verder te noemen ‘Prins’). Prins Petfoods is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
 • Deelnemers kunnen onder de hierna volgende voorwaarden sparen voor een gratis verpakking Prins-voeding bij één van de deelnemende Kroondealer-verkooppunten.
 • Kroondealer-verkooppunten zijn niet verplicht deel te nemen aan deze spaaractie. Iedere Kroondealer is vrij om wel of niet deel te nemen aan deze clubkaart-actie.
 • Prins behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site www.prinspetfoods.nl/clubkaart worden geplaatst, voorzien van een datum.
 • Prins en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 • Wil je weten hoe we jouw gegevens verwerken? Klik hier voor onze pricacy verklaring en algemene voorwaarden

Deelname

 • Vanaf 1 januari 2018 is de clubkaart niet meer in te wisselen bij Pets Place/Boerenbond en Ranzijn.
 • Deze spaaractie geldt voor alle voedingen van Prins, uitgezonderd de Train & Care tubes.
 • Deze actie geldt uitsluitend voor verpakkingen die bij dezelfde winkel en niet online zijn gekocht. Barcodes van verpakkingen die online zijn gekocht worden uitgesloten.
 • Op de clubkaart moeten twaalf barcodes op de vakken geplakt worden van aangekochte verpakkingen (van één soort).  
 • Als de deelnemer tijdens het sparen overstapt op een andere voeding, wordt het goedkoopste product vergoed.
 • Een volle spaarkaart bevat twaalf barcodes. Clubkaarten met minder dan twaalf barcodes zijn niet inwisselbaar.
 • Volle clubkaarten kunnen uitsluitend bij deelnemende Prins Kroondealers worden ingeleverd. Volle clubkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 • Als de deelnemer meerdere huisdieren heeft, die verschillende voedingen krijgen, dient hij/zij voor ieder dier een aparte clubkaart aan te vragen.
 • Prins behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. Een herziene versie van de spaaractievoorwaarden zal op www.prinspetfoods.nl/clubkaart worden geplaatst, voorzien van een datum.

Slotbepalingen

 • Prins behoudt zich het recht voor clubkaarten die niet aan de voorwaarden voldoen of die haar frauduleus voorkomen, te weigeren.
 • Prins is niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten in de communicatie omtrent de clubkaart.
 • Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kan men vragen stellen via het contactformulier op www.prinspetfoods.nl/contact of bij een Prins Kroondealer.

Datum publicatie: 2 november 2018