Stichting Prins Foundation

Wij zetten ons in voor een optimaal dierenwelzijn.

Het welzijn van alle honden en katten bevorderen, dat is de merkovertuiging van Prins. Om nog meer dieren te kunnen helpen is de stichting Prins Foundation in het leven geroepen.

Via de Prins Foundation willen we een verbinding tussen mens en dier creëren en het dierenwelzijn op alle mogelijke manieren verbeteren.

Heel veel doen!

‘Het welzijn van gezelschapsdieren verhogen door middel van educatie en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’ is volgens de officiële en daardoor wat taaie tekst van de oprichtingsakte het doel van de Prins Foundation. Oftewel: de Prins Foundation wil op alle mogelijke manieren heel veel doen voor het verbeteren van dierenwelzijn. Een paar voorbeelden:

Iedereen helpt mee

Iedereen kan als persoon of bedrijf meehelpen om van de Prins Foundation een succes te maken. Bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie, donatie of sponsorbijdrage in geld of natura.

Prins zelf

Prins draagt zelf op verschillende manieren bij aan de foundation. Zo komen de opbrengsten van door Prins georganiseerde evenementen en de entreegelden voor het Prins bezoekerscentrum deels ten goede aan de stichting. Prins krijgt bijvoorbeeld veel scholen op bezoek. Van ieder schoolbezoek gaat 75 euro naar de Prins Foundation.

Ook alle medewerkers

Ook de medewerkers van Prins zetten zich in. Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, of door een deel van de waarde van hun kerstpakket aan de foundation te schenken.

Goede doelen

Een deel van het budget van de Prins Foundation gaat naar drie geselecteerde en jaarlijks wisselende stichtingen. Daarnaast steunt de foundation particuliere initiatieven en diverse onderzoeken en educatieprojecten. Dat allemaal om extra te onderstrepen waar het om gaat en waar Prins bovenal voor staat: dierenwelzijn in de breedste zin van het woord.