Privacyverklaring, Cookies & Algemene voorwaarden

Prins Petfoods website

Privacyverklaring

Hier lees je de privacyverklaring van Prins Petfoods. Bij Prins Petfoods verwerken we persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer jij ons contactformulier invult.

Verwerking van persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden bij het invullen van het contactformulier verwerkt en opgeslagen in ons CRM-systeem (Microsoft Dynamics 365):

  • Je voor- en achternaam
  • Je adres
  • Je postcode
  • Je woonplaats
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres

Waarom heeft Prins Petfoods deze gegevens nodig?
Prins Petfoods verwerkt voor een aantal doelen persoonsgegevens. Deze doelen zijn als volgt:

  • Contact opnemen: Prins Petfoods verwerkt jouw gegevens om contact met je op te kunnen nemen als jij dat vraagt. Dit kan zowel schriftelijk (per e-mail en/of per post) of je kan gebeld worden. De gegevens die verplicht zijn om in te vullen zijn gemarkeerd met een ‘*verplicht’ tag. Op deze manier kunnen wij onze dienst zo optimaal mogelijk inzetten.  

Wie ontvangen deze gegevens?
Prins Petfoods verstrekt jouw gegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer je jezelf inschrijft voor de nieuwsbrief, geven we jouw gegevens door aan MailChimp zodat jij de nieuwsbrief daadwerkelijk gaat ontvangen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Prins Petfoods bewaart de verschillende gegevens:

  • Contactgegevens: Prins Petfoods bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens kunnen tevens worden bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.
  • Het versturen van nieuwsbrieven: Wij gebruiken jouw e-mailadres voor de nieuwsbrief alleen op basis van jouw toestemming. Deze e-mailadressen voor onze nieuwsbrief blijven opgeslagen totdat jij zelf actie onderneemt door het uitschrijven van je e-mailadres. Je kunt je op ieder moment uitschrijven van deze nieuwsbrief, iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
  • Google Analytics: De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Google Maps
Op onze website staat een Google Maps kaart. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies ingezet. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen kan je sturen naar: privacy@prinspetfoods.nl en dan zullen wij je verzoek zo snel mogelijk verwerken. Als je een klacht wilt indienen dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Op onze website hebben wij een betrouwbaar SSL-Certificaat om jouw persoonsgegevens te waarborgen. Indien je vermoedt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen bestaan van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via: privacy@prinspetfoods.nl

Cookies

De website van Prins Petfoods maakt gebruik van cookies voor het meten van webstatistieken en voor onderzoek (online enquêtes) onder de bezoekers van deze website. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. 

Geen persoonsgegevens
Google Analytics: Prins Petfoods gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.  

Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies?
Via de instellingen van je browser (internetprogramma) kun je cookies uitschakelen. Als je cookies niet accepteert, heeft dit geen gevolgen voor het gebruik van de website. 

Algemene voorwaarden

Prins Petfoods B.V., hierna te noemen Prins Petfoods, verleent je hierbij toegang tot www.prinspetfoods.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Prins Petfoods en derden zijn aangeleverd. Prins Petfoods behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.prinspetfoods.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Prins Petfoods.

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.prinspetfoods.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Prins Petfoods. In het bijzonder zijn alle prijzen op prinspetfoods.nl onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Er komt geen overeenkomst tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Prins Petfoods.

Datum publicatie: 23-05-2018